2013 | programming HD Company mailto:hd@hdcompany.sk?subject=webpageshapeimage_1_link_0
2013 | programming HD Company
VITOLIGNO 300-P je plne automatický kotol na drevenné palety.

Menovitý tepelný výkon je od 4 do 48 kW.

Je určený najmä pre:
- rodinné domy,
- novostavby a modernizácie.

Vysoká účinnosť s veľmi nízkými emisiami
Kotol na drevené pelety Vitoligno 300-P s veľkým rozsahom modulácie 1 : 3 poskytuje široké spektrum použitia – od nízkoenergetického domu až po objekty s väčšou potrebou tepla. 

Vďaka svojej dvojnásobnej regulácií spaľovania s Lambda sondou a teplotným čidlom má peletový kotol, který vyvinula firma Viessmann, vysokú účinnosť a nízké emisie prachu a CO. Trvale vysokú účinnosť zaručuje automatické čistenie vykurovacích plôch. 
V kombinácii s odpopolňováním spaľovacieho priestoru prostredníctvom lamelového roštu s motorovým pohonom poskytuje peletový kotol vysoký komfort vykurovania a znižuje náklady na údržbu a čistenie na minimum. 

Prispôsobenie vykurovacej plochy potrebe tepla (princip Variopass) zaišťuje efektívnu prevádzku kotla Vitoligno 300-P aj v oblasti čiastočného zaťaženia. 

Menovitý tepelný výkon (kW)
11-32kontakt_hd.html
13-40Sluzby_hd.html
16-48produkty_hd.html

S pružnou závitkou